#alltförmånga

Idag lanserar vi vår kampanj,  #alltförmånga. 

Varannan ung kvinna har någon gång varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det är inte okej. Allt för många har en historia att berätta, vi kräver en förändring. 

Syftet med kampanjen är att öka kunskap om sexualbrott och att lägga skulden där den hör hemma — hos förövaren.

Denna vecka arrangerar Unizon ”Fokus: Sexuellt våld”. Med veckan vill Unizon höja kunskapen och inspirera till hur vi alla kan förebygga och motverka mäns och killars sexuella våld och exploatering av kvinnors och flickors kroppar. 

Behöver du eller någon du känner stöd hittar du våra kontaktuppgifter här på hemsidan samt kontaktuppgifter till alla Unizons jourer på www.unizonjourer.se. Är situationen akut ring polisen 112, Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt på 020-505050.

Nu lanserar vi vår kampanj #alltförmånga

Varannan ung kvinna har någon gång varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det är inte okej. Allt för många har en historia att berätta, vi kräver en förändring. 

Syftet med kampanjen är att öka kunskap om sexualbrott och att lägga skulden där den hör hemma — hos förövaren.