Bidrag för våldsförebyggande projekt

Vi är så glada över att berätta att vi har beviljats medel från Jämställdhetsmyndigheten för att genomföra ett stort våldsförebyggande projekt på och i samarbete med Stenkulaskolan i Malmö och ett forskarlag på Institutionen för kriminologi, Malmö Universitet. Under ett läsår kommer vi att arbeta i alla klasser och med all personal kring teman som rör samtycke, normer, machokultur, porr, sexualitet, relationer och våld.

Vi hälsar därför våra utbildare och projektledare Moe och Therese varmt välkomna till jouren!

Moe har jobbat med ungdomar i Malmö i många år, senast som förebyggare inom SSPF i Malmö Stad. Therese har tidigare arbetat som kurator hos Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund och brinner för att föreläsa om våld och machokultur på skolor.

"Det är viktigt att arbeta förebyggande och att vi får med oss de vuxna som arbetar och möter unga varje dag. Ingen föds till förövare, det är ett beteende man lär sig. Därför tycker vi det är viktigt att kunna arbeta med ett helhetsperspektiv där vi pratar om machokultur, samtycke, porr och våld - i alla åldrar, från lågstadie till högstadie", säger Therese.

"Skolor och andra aktörer som jobbar i anslutning till ungdomar beskriver ofta att det finns machokultur hos elever. De beskriver att ämnen som bland annat porr är tabu att diskutera. Dagens mainstreamporr som innehåller mycket våld blir ungas bild av hur en relation ska vara. Vi vet att denna bild är skev och våldsam. Förväntningar och föreställningar hos ungdomarna är viktiga att jobba med och prata om", säger Moe.

Vi ser väldigt mycket fram emot detta! Det ska bli så spännande att se vad som händer på en skola när man arbetar intensivt och långsiktigt med dessa frågor.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy