#alltförmånga

Idag lanserar vi vår kampanj,  #alltförmånga.  Varannan ung kvinna har någon gång varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det är inte okej. Allt för många har en historia att berätta, vi kräver en förändring.  Syftet med kampanjen är att öka kunskap om sexualbrott och att lägga skulden där den hör hemma — hos förövaren. Denna […]

Vad är våld?

Ungdomsjouren Oresund i Malmo

Det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för våld. Här kan du läsa om olika former av våld. Behöver du någon att prata med finns våra jourer här för dig!