Vad är våld?

Ungdomsjouren Oresund i Malmo

Det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för våld. Här kan du läsa om olika former av våld. Behöver du någon att prata med finns våra jourer här för dig!