Engagera dig

Våra volontärer utgör en ovärderlig del av våra verksamheter och bidrar med praktiskt engagemang, vilket lägger grunden för vårt viktiga arbete. Att bli volontär hos oss kan innebära allt ifrån att chatta med ungdomar i vår stödverksamhet, webbdesign, nätverksskapande, utåtriktat arbete i skolor, läxhjälp och aktiviteter med kvinnor, barn och ungdomar som bor i Kvinnojouren Öresunds skyddade boende, och mycket mycket annat.

Hos oss är alla välkomna att bli volontärer oavsett kön, och vi ser ett stort värde i att ha en volontärgrupp med blandade bakgrunder.

Vill du engagera dig som volontär kan du kontakta oss på info@ungdomsjourenoresund.se

LÄMNA SIDAN NU!