För yrkesverksamma

Kommer du i kontakt med ungdomar i behov av samtalsstöd?

Till oss är ungdomar välkomna på kostnadsfria samtal hos våra erfarna kuratorer. Vi erbjuder korta väntetider och möjlighet att vara anonym.

På Ungdomsjouren Öresund i Malmö arbetar kuratorer och leg. sjuksköterska med särskild kompetens gällande normkritiskt tänkande, hedersfrågor samt sexualitet och samtycke. Vi samverkar med skolor, fritidsgårdar och andra föreningar. Vi talar svenska, danska, engelska och arabiska.

Stödverksamhet för ungdomar

Ungdomsjourens stödverksamhet vänder sig till ungdomar upp till 25 år oberoende könsidentitet. Ungdomar från hela Sverige har möjlighet att kontakta oss via chatt, mail eller telefon. I kontakten med oss kan ungdomen vara helt anonym. Kommer du i kontakt med ungdomar som kan vara i behov av stöd, tipsa gärna om vår stödverksamhet.

Preventivt arbete

Ungdomsjouren Öresund erbjuder utbildningar, workshops och föreläsningar i skolor, fritidsgårdar och ungdomsföreningar. Kommer du i din yrkesroll i kontakt med ungdomar och önskar mer kunskap gällande normkritik, hedersfrågor eller sex och samtycke kan vi hjälpa dig att skräddarsy en föreläsning eller workshop efter de behov som finns.

Opinionsbildning

Ungdomsjouren Öresund jobbar opinionsbildande genom att delta i olika evenemang, lyfta aktuella frågor samt röra oss på arenor där ungdomar befinner sig för att agera bollplank och väcka nya tankar.

Kontakt

Om du är intresserad av vårt preventiva arbete och vad vi kan erbjuda eller önskar rådgivning i frågor som rör ungas relationer eller livssituationer, hör av dig till oss på 040-12 55 86 eller maila till info@ungdomsjourenoresund.se.

LÄMNA SIDAN NU!