Kampanj: #alltförmånga

Varannan ung kvinna har någon gång varit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Allt för många har en historia att berätta.

Med kampanjen #alltförmånga vill vi öka kunskapen om sexualbrott och att lägga skulden där den hör hemma - hos förövaren.