FÖR YRKESVERKSAMMA

Tillsammans gör vi skillnad

Till oss är alla mellan 13 och 23 år, oavsett könsidentitet, välkomna på stödsamtal. Våra kuratorer har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör våld i ungar parrelationer. Att söka stöd hos oss är gratis och den stödsökande kan vara helt anonym.

Kommer du i kontakt med ungdomar som behöver stöd?

På Ungdomsjouren Öresund i Malmö arbetar kuratorer med särskild kompetens gällande våld i ungas relationer, sexuellt våld, hedersfrågor samt sex och samtycke. Vi samverkar med skolor, fritidsgårdar och andra föreningar.

Ungdomsjouren Öresund är en systerverksamhet till Kvinnojouren Öresund. Vårt arbete vilar på en feministisk värdegrund med visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld. För att bidra till ett jämställt samhälle och stoppa mäns våld mot kvinnor får vi aldrig glömma att det börjar med killars våld mot tjejer. Alla människor, oavsett kön, tjänar på ett jämställt samhälle. Varje dag arbetar vi för ett samhälle där vår verksamhet inte längre behöver finnas. Läs mer om Kvinnojouren Öresund här.

Ungdomsjourens samtalsmottagning vänder sig till unga mellan 13 och 23 år, oavsett könsidentitet, som blivit utsatta för någon form av våld av en person de haft en längre eller kortare relation med. Till oss kan du hänvisa unga som behöver prata om erfarenheter av våld, hedersfrågor, relationer, sex och samtycke. Vi har en samtalsmottagning i Malmö, men unga från hela Sverige har möjlighet att kontakta oss via chatt, mail eller telefon. Du är alltid välkommen att ringa till oss för kostnadsfri konsultation.

Ungdomsjouren Öresund arbetar preventivt och opinionsbildande genom att öka medvetenhet och kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer, våld och övergrepp bland unga.

År 2021 tilldelades vi hedersuppdraget som spjutspetsjour genom vårt riksförbund Unizon, vilket innebär ett utökat fokus på just våldsprevention bland unga.

Är du yrkesverksam och kommer i kontakt med unga i ditt arbete? Önskar du mer kunskap gällande våld i ungas relationer, destruktiva normer och samtycke? Vill du att vi ska hålla en föreläsning eller workshop för unga som du kommer i kontakt med? Vi skräddarsyr gärna en föreläsning eller workshop efter de behov du ser i din verksamhet.

Kontakta oss gärna genom att maila info@ungdomsjourenoresund.se eller ringa 040-12 55 86.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy