För yrkesverksamma

Tillsammans gör vi skillnad

Till oss är alla ungdomar mellan 16 och 21 år, oberoende av könsidentitet, välkomna på stödsamtal. Alla våra kuratorer är utbildade socionomer eller sociologer. Att söka stöd hos oss är gratis. Vi erbjuder korta väntetider och möjlighet att vara anonym. 

Kommer du i kontakt med ungdomar som behöver stöd?

På Ungdomsjouren Öresund i Malmö arbetar kuratorer med särskild kompetens gällande våld i ungas relationer, sexuellt våld, hedersfrågor samt sex och samtycke. Vi samverkar med skolor, fritidsgårdar och andra föreningar. 

Ungdomsjouren Öresund är en systerverksamhet till Kvinnojouren Öresund och vårt arbete vilar på en feministisk värdegrund med visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld. För att bidra till ett jämställt samhälle och stoppa mäns våld mot kvinnor får vi aldrig glömma att det börjar med killars våld mot tjejer. Alla människor, oavsett kön, tjänar på ett jämställt samhälle. Varje dag arbetar vi för ett samhälle där vår verksamhet inte behöver finnas. Läs mer om Kvinnojouren Öresund här.

Ungdomsjourens samtalsmottagning vänder sig till ungdomar mellan 16 och 21 år, oberoende könsidentitet. Till oss kan du hänvisa ungdomar som behöver prata om erfarenheter av våld, hedersfrågor, relationer, sex och samtycke. Vi har en samtalsmottagning i Malmö, men ungdomar från hela Sverige har möjlighet att kontakta oss via chatt, mail eller telefon. I kontakten med oss kan ungdomen vara helt anonym. Kommer du i kontakt med ungdomar som kan vara i behov av stöd är du alltid välkommen att ringa till oss för mer info och rådgivning.

Ungdomsjouren Öresund arbetar preventivt och opinionsbildande genom att öka medvetenhet och kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer, våld och övergrepp bland unga.

År 2021 tilldelades vi hedersuppdraget som spjutspetsjour genom vårt riksförbund Unizon, vilket innebär ett utökat fokus på just våldsprevention bland unga.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar, workshops och föreläsningar på skolor, fritidsgårdar och hos ungdomsföreningar. 

Exempel på föreläsningar:

Våld i ungas parrelationer – för yrkesverksamma

Föreläsning, 2 timmar inklusive paus

Innehåll:

Olika former av våld och hur dessa kan ta sig uttryck.
Hur känner vi igen och upptäcker våld i ungas parrelationer? 
Tips och råd gällande hur vuxna kan bemöta och stötta de som är utsatta.

Våld i ungas parrelationer – för elever

Föreläsning och workshop, 2 timmar inklusive paus

Innehåll:

Olika former av våld. 
Vilka rättigheter har du och vilket stöd kan du få? 
Hur kan du stötta en kompis som är utsatt? 

I workshopen ingår diskussionsmaterial samt utökat utrymme för frågor och reflektion. 

Våld i ungas parrelationer – för elever

Föreläsning, 1 timme

Innehåll:

Olika former av våld. 
Vilka rättigheter har du och vilket stöd kan du få?
Hur kan du stötta en kompis som är utsatt?

Sexualitet, samtycke och relationer – för yrkesverksamma

Föreläsning, 2 timmar inklusive paus 

Innehåll:

Samtycke och rättigheter kopplat till sexualitet och relationer. 
Sexualitet utifrån ett normmedvetet perspektiv. 
Jämställdhet och maktrelationer kopplat till kön.
Porr och hur den bidrar till ungdomars syn på sex

Sexualitet, samtycke och relationer – för elever

Föreläsning och workshop, 2 timmar inklusive paus 

Innehåll:

Vad innebär samtycke och hur kan du säkerställa detta? 
Vad innebär en hälsosam relation?  
 Sexualitet och normkritik  
Porren och hur den påverkar oss.

I workshopen ingår diskussionsmaterial
samt utökat utrymme för frågor och reflektion.  

Sexualitet, samtycke och relationer – för elever

Föreläsning, 1 timme   

Innehåll:

Vad innebär samtycke och hur kan du säkerställa detta?
Vad innebär en hälsosam relation? 
Sexualitet och normkritik  
Porren och hur den påverkar oss.

Önskar du mer kunskap gällande våld i ungas relationer, sexuellt våld och hedersfrågor? Eller vill du att vi ska hålla en föreläsning om samtycke för ungdomar som du kommer i kontakt med? Vi kan hjälpa dig att skräddarsy en föreläsning eller workshop efter de behov som finns. 

Kontakta oss gärna genom att maila info@ungdomsjourenoresund.se eller ringa 040-12 55 86.

Kontakta oss

Öppettider

Mån-fre 09- 16

Sommarstängt
18 juli-14 augusti
(Chatten har öppet
som vanligt)

Ring och maila oss
Adress

Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö