Sexuella handlingar ska vara frivilliga

Frivilligt sex betyder att en person har uttryckt ett ja till en sexuell handling med ord eller kroppsspråk. Den som vill ha sex måste alltså ta reda på om den andra verkligen vill vara med, till exempel genom att fråga personen. Finns inga tecken på att personen deltar frivilligt bör den som vill ha sex utgå från att den andra personen inte vill. Den som vill ha sex behöver därför ta reda på vad den andra personen vill.

Det är viktigt att komma ihåg att en person alltid har rätt att ändra sig. Detspelar ingen roll vad som har hänt innan, vad personen har sagt eller gjort. Det spelar inte heller någon roll vem som tagit initiativ. Att fortsätta med en sexuell handling mot en person som inte längre vill är brottsligt.

Ett ja till en viss typ av sexuell handling betyder inte att det gäller för andra handlingar. Det är därför viktigt att vid varje ny situation fråga eller på något annat sätt ta reda på om den andra personen fortfarande vill vara med. Alla sexuella handlingar måste vara frivilliga. Exempelvis har en person som sagt eller visat att den vill ha oralsex alltså inte samtidigt samtyckt och sagt ja till att även ha vaginalt sex. personen måste också säga eller visa att den vill ha just vaginalt sex. Det gäller oavsett vem som har tagit initiativ till den sexuella handlingen.

Situationer som aldrig är frivilliga Det finns situationer när en person aldrig kan delta frivilligt i en sexuell handling. Exempel på sådana situationer är:

  • Om en person deltar i en sexuell handling efter att ha blivit utsatt för våld eller hot. Ett exempel är om gärningspersonen hotar med att sprida nakenbilder som gärningspersonen har av den andra personen.
  • Om en gärningsperson utnyttjar att en person befinner sig i en särskilt utsatt situation. Exempel på sådan situationer är om personen är medvetslös, full eller drogad, har en sjukdom, kroppskada eller psykisk störning. En annan sådan situation kan vara att personen är allvarligt rädd. Något som till exempel kan hända vid allvarlig rädsla är att personen blir paralyserad av situationen, ett tillstånd somm kallas "frozen fright". Det finns även andra omständigheter som gör att personen som utsatts bedöms ha varit i en särskilt utsatt situation.
  • Om gärningspersonen allvarligt missbrukar att den andra personen står i beroendeställning till gärningspersonen. Det kan till exempel vara en lärare och en elev eller en chef och en anställd.
  • Om personen är under 15 år.

I de här situationerna är det alltid olagligt att genomföra en sexuell handling mot en annan person. Det spelar ingen roll om personen sagt eller visat att hen vill vara med.

Det behöver inte vara samma person som till exempel utövar våld eller hot som också genomför en sexuella handling för att det ska vara ett brott. personer som köper sex eller sexuella tjänster kan därför dömas till brottet våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Det kan exempelvis hända om personen som köper sex är medveten om att den utsatta inte frivilligt deltar, utan deltar för att hen utsatts för våld eller hot eller på något annat sätt befinner sig i situation som gör att deltagandet inte kan vara frivilligt. Den som köper sex eller sexuella tjänster kan också dömas för andra brott.

Texten är från Brottsoffermyndighetens sida www.frivilligtsex.se.

2022 © Kvinnojouren Öresund | Ungdomsjouren Öresund
Organisationsnummer: 846501-4218 | GDPR och Datapolicy